هفته دفاع مقدس گرامی باد

توجه، توجه

صدائی که هم اکنون می شنوید، اعلام خطر یا وضعیت قرمز است. معنی و مفهوم آن این است که حمله هوائی صورت خواهد گرفت لذا به پناهگاه رفته و آرامش خود را حفظ کنید .

گاهی این خبر رسونی نمی تونست به شکل دقیقی باشه و آژیر خطر بعد از خوردن بمب یا موشک به زمین، از رادیو پخش می شد.

توجه، توجه

صدائی که هم اکنون می شنوید، اعلام خطر یا وضعیت زرد است. معنی ومفهوم آن این است که احتمال حمله هوائی وجود دارد لذا ضمن حفظ آرامش خود،آمادگی لازم را جهت استفاده از پناهگاه داشته باشید .

توجه، توجه

صدائی که هم اکنون می شنوید، اعلام رفع خطر یا وضعیت سفید است. معنی ومفهوم آن این است که حمله هوائی پایان یافته و میتوانید از پناهگاه خارج شوید .

کی با حسین کار داشت؟

یه قناسه چی ایرانی که به زبان عربی مسلط بود اشک عراقی ها را درآورده بود. با سلاح دوربین دار مخصوصش چند ده متری خط عراقی ها کمین کرده بود و شده بود عذاب عراقی ها. چه می کرد؟
بار اول بلند شد و فریاد زد:
« ماجد کیه؟»یکی از عراقی ها که اسمش ماجد بود سرش را از پشت خاکریز آورد بالا و گفت: «منم!»ترق!ماجد کَلِه پا شُد و قِل خورد آمد پای خاکریز و قبض جناب عزراییل را امضا کرد!

دفعه بعد قناسه چی فریاد زد: «یاسر کجایی؟» و یاسر هم به دست بوسی مالک دوزخ شتافت!
چند بار این کار را کرد تا این که به رَگِ غیرت یکی از عراقی ها به نام جاسم برخورد. فکری کرد و بعد
 با خوشحالی بِشکن زد و سلاح دوربین داری پیدا کرد و پرید رو خاکریز و فریاد زد: «حسین اسم کیه؟» و نشانه رفت. اما چند لحظه‌ای صبر کرد و خبری نشد. با دلخوری از خاکریز سُرخورد پایین. یِک هُو صدایی از سوی قناسه چی ایرانی بلند شد: «کی با حسین کار داشت؟» جاسم با خوشحالی، هول و ولا کنان رفت بالای خاکریز و گفت: «من!»  ترق!
جاسم با یک خال هندی بین دو ابرو، خودش را در اون دنیا دید!

(کتاب رفاقت به سبک تانک صفحه 84)

 برگرفته از برخی خاطرات شیرین رزمندگان که در سایت شهید آوینی منتشر شده

کربلای جبهه ها یادش به خیر...  

خاطرات دوران دفاع مقدس همچنان ادامه دارد ...

/ 37 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حامداسعدی

بخش وابیات پایانی روزهای حماسی ضمنا بنده ازاول نوشته ام ولی دروبلاگ ازآخربخوانید حالیا دراین دفاع مردمی و حــــــــــق مدار تابه دنیا عمرباشد میکنیم مـــــــــــــــــــــــا افتخار یادآن زنده بداریم باشهیدانــــــــــــش بسی تانیفتدبرتن میهن نه خاری نــــــــــــــــــــــه خسی یادآن مولی خمینی کــــــــــــاروان سالارما ماگروهی یاراوبودیم درگهـــــــــــــــــــــــــواره ها زنده ترداریم یادش باصیانـــــــت از رهش مفتخرهستیم همه حاضرببودیـــــــــــــــــم در برش حامدم خودهم ببودم زان ســــــــواران جلی دائمابرخودببالم چونکه هستم بــــــــــــــــــــــا ولی

حامداسعدی

ضمن تبریک میلادبسیج فعلابرای پیشگفتارشعرچفیه را تقدیم میدارم بسمه تعالي چـــــفـــــيــــــه چفيه چيست ابزار سنگرهاي مــــــا باند زخم وسفره دلهــــــــــــــاي ما هم عرقچين هم كمربند وطنــــــــــاب شال گردن هم كـــــــــلاه ورختخواب كوله پشتي سفره ودستمـــــال دست نام چفيه برعدو چون ضــرب شست گاه سجاده گهي همچــــــــــــون كفن درميان كوه وصحــــــــــــــــرا ودمن هم نمادي زان بسيجيهـــــــــاي شير هم تبرك از زعيم خـــــــــــوش ضمير گاه جنگ ودر درون سنگــــــــــــرا ياور رزمندگان در هـــــــــــــــــر سرا چون نمادي از بسيجـي در مصـاف دشمنان از ديدنش پـــــــــــا در غلاف چفيه يارو ياور رزمندگـــــــــــــــان گاه بيداري وخواب وهر مكــــــــــــان چفيه امروز ياد جبهه كــــــــرده ام

حامداسعدی

چفيه امروز ياد جبهه كــــــــرده ام بي تو و ياران هميشه خستــــــــــه ام چونكه زخمي ميشدم يارم بـــــــدي ياوري آماده در كارم بـــــــــــــــــــدي چفيه ياد جبهه وحالش بخيــــــــــر وصف آن چون ميكنم يـــــــادش بخير يادگار جبهه وشبهـــــــــــاي جنگ زخمها داري تو از تيــــــــــــر وتفنگ مثنوي هايي زجنگ وجبهـــــــه را ضبط داري در درون خـــــــــــود چها هركسي لايق بباشـــــــــــد گردنش يارگردي درحيات ومـــــــــــــــــردنش چفيه لايق بر خداجويـــــــان هست كامشان از گوهــــــــــــــر دادار مست اينچنين چيزي زجنت آمــــــده ست ياروهمراه بسيجي هــــــــــا شده ست دوست دارم گردنم باشد يكـــــــــي زانكه رهبر گردنش بــــــــــــوده بسي تا تبرك جويم از بوي وبــــــــرش روحم عطرافشان شـــــــود از دامنش حامدا از

حامداسعدی

برادرگرامی آب چکه هایی ازذهنم بیرون میاید که من نام شعربرآن مینهم ونمونه آنرانیز تقدیم داشتم سعیمیکنم منبعد درهمه ایام الله ومناسبتها یکی را دروبلاگ بگذارم اگر خدمت دیگری هم از بنده ساخته بود بفرمایید تا بردیده منت نهم به امیددیدار وآرزوی سلامتی خانواده محترم وخودتان

حامداسعدی

سالروزميلادبسيج مباركباد حالیا درسالگرد یاد یــــــــــــــــــاران بسیج یادشان زنده بداریم آن هژبـــــــــــــــران بسیج یاد آن آلاله های سرخ فـــــــــام دشت خون دائما زنده بودیاد شهیـــــــــــــــــــدان لاله گون بی توقع روبه میدان گام بنهـــــــــادند یلان شربت شهد شهادت نوش کردنـــــــــــد عاشقان ازهمه قشری بسیجی بوده درمیــدان جنگ مردوزن پیروجوان بادست خالـــــــــی یا تفنگ ماکنون پیمان گزاریم متحد مانیــــــم به راه یاد یاران بسیجی زنده داریم هـــــــــــــــــــرکجا راه آنان را رویم باعشـــــــــــق دادارجهان همچنان مانیم به ره یاد شهیـــــــــــدان جاودان انتظارقدسیان هم آن شهیـــــــــــــدان وطن تاابدزنده بداریم یاد مـــــــــــــــــــــــــردان چمن همکنون درسال یــــــــــاد آن بسیج استوار شادومسروریم ودائم میکنیم مـــــــــــــا افتخار طی نمودند قله های پیشـــــــــرفت وافتخار آنزمان درعمق جبهه اینزمان بـــــــــــــــا اقتدار حامدازاین یاوران رهبرودیــــــــــــــن مبین میکندشکرخدا ازبهراین شیـــــــــــــــــــران دین

حامداسعدی

سالروزميلادبسيج مباركباد حالیا درسالگرد یاد یــــــــــــــــــاران بسیج یادشان زنده بداریم آن هژبـــــــــــــــران بسیج یاد آن آلاله های سرخ فـــــــــام دشت خون دائما زنده بودیاد شهیـــــــــــــــــــدان لاله گون بی توقع روبه میدان گام بنهـــــــــادند یلان شربت شهد شهادت نوش کردنـــــــــــد عاشقان ازهمه قشری بسیجی بوده درمیــدان جنگ مردوزن پیروجوان بادست خالـــــــــی یا تفنگ ماکنون پیمان گزاریم متحد مانیــــــم به راه یاد یاران بسیجی زنده داریم هـــــــــــــــــــرکجا راه آنان را رویم باعشـــــــــــق دادارجهان همچنان مانیم به ره یاد شهیـــــــــــدان جاودان انتظارقدسیان هم آن شهیـــــــــــــدان وطن تاابدزنده بداریم یاد مـــــــــــــــــــــــــردان چمن همکنون درسال یــــــــــاد آن بسیج استوار شادومسروریم ودائم میکنیم مـــــــــــــا افتخار طی نمودند قله های پیشـــــــــرفت وافتخار آنزمان درعمق جبهه اینزمان بـــــــــــــــا اقتدار حامدازاین یاوران رهبرودیــــــــــــــن مبین میکندشکرخدا ازبهراین شیـــــــــــــــــــران دین

حامداسعدی

بقيه شعربسيج بهراومیدان جنگ وعرصه های علـم ودین جملگی تکلیف شرعی اوبداند بــــــــــــــا یقین تاچنان ایمان وعشقی دردل اســت وجاودان دین برحق خدا پاینده مانــــــــــــــــــد درجهان درمیادین نبرد کرده حماســـــــــــــی جنگها درصف میدان بسیجی حملـــــــه ور بر گرگها در شهادت پیش افتند برهمــــــــه درکارزار آن بسیجی های عاشق مومـــــــن ودل استوار بهرخنثی کردن میدان مین دایــــــــــــم جلو لشکردشمن زنامش خائف ومحــــــــــــــو ولو ماکنون میراث دارآن همـــــــــــــــه آلاله ها آن امام با وقا ر و آن همـــــــــــــــــــه ایثارها نقش بسته برجبین وسینه های پرخروش یاشهادت یازیارت عاشقان لــــــــــــب خموش برجبین هاشان نوشته ذکریازهـــــــــراهمی یاعلی مرتضی ومهدی وعشـــــــــــــــــق ولی یامحمد ذکردایم برلب وقلـــــــــــــــــب شما ذکرصلوات وتحیت مستمرشعــــــــــــــــرشما اینچنین جیشی بود دایم به دشمـن حمله ور زاهدان شب شکن درعشق وایمــــان شعله ور

حامداسعدی

قسمت پاياني ميلادبسيج یـــــــــاد بسیــــــــــــج پنجم آذربود آغازمیــــــــــــــــــــلاد بسیج تهنیت گوییم به آنان جملگی یـــــــــــــاربسیج عاشقانه طی نمودندراه ایمــــــــــــان خدا حکم رهبر را نمودندگوش باعهـــــــــــــدووفا باشعارهلهله تکبیرویا زهـــــــــــرا ی خود عرصه بردشمن نمودندتنگ ازغــــوغای خود چون رباط خیل بی پروا روان سـوی جهاد بااعدومستطعتم آن سلاح عشـــــــــــــــق وداد اینچنین جیشی بباشد دائم آماده بـــه جنگ عرصه ومیدان نماید برعدو یــــــان تنگ تنگ بهراومیدان جنگ وعرصه های علـم ودین جملگی تکلیف شرعی اوبداند بــــــــــــــا یقین

حامداسعدی

سلام ميوه انتظارشيرينه وانشا الله قسمت باشه خدمت ميرسم سقزنامه شهرما شهری است با قدمت ونام نام آن سقز بود وصفش تمــــــــام رود آن تاریخی و اندر میــــــــان بگذرد از بین شهرما خــــــــــــرام کوههایش جاقل وبهنـــام وروش هم بنفشه نکروز سبزینه فـــــــــام دشتهای سبز وپررمز خـــــــــــدا جلگه سرشیو آن حسنی به کـــــام چشمه هایی درمیان شهرمــــــــا عاشقان، بردینه و چندی بنــــــــام چشمه آب حیاتش کسنــــــــــزان معجزی بوده ز لطف حق تمــــــام با اثرهای قدیمی مانــــــــده است تپه زیویه ، کرفتو غار نــــــــــــام مسجدی با دو مناره هـــــــم اسم حاج صالح هست نام یک حمـــــام با زیارتگاههایی بیشمــــــــــــــار نام آنها شهره دراهل کــــــــــــلام مرقدشیخ مصطفی وشیخ حســن پیرمکاییل،پیرخزاییٰ الســــــــــلام اولیاء حق ببودنداین کبــــــــــــار ملجاء وماوای ذکرخاص وعـــــام سلسله اقوامي ازسادات وشيــخ درمناطق شهره نزدخاص وعـــــام ازكتاب وحي يك قــــــــــرآن پاك درمولان آبادباشد زنده نــــــــــــام سوق وبازارش به ن

حامداسعدی

بقيه سقزنامه سوق وبازارش به نـــــــام سنتی شوق داده شهرمارا بی کــــــــلام پارکهایی داده زینت شهرمـــــــــا مولوی وکودک وکوثربنـــــــــــام شهردارانی که خدمت کرده انــــد نوری ومیرممدلی جنت به كـــــام شهرمارا رونقی دادنــــــــــد تمام حق دهد اجری به آنهــــا بی کلام نام شهرما نه آدامس است وقز(دختر) سکزاست شهری زسکاهـــــا بنام بیشترازسی قرن تاریخچه اش ازولایات قدیمــــــــــــــی والسلام مردمان شهرما خــوش ذوق ودل عابد ومومن به دین حق مـــــدام شهره درمهمان نوازي اين شهر ازقديم تاحال باشند خوش مــــرام ازبرای حفظ ایران عزیــــــــــــــز داده او صدها شهید با مـــــــــرام پیشمرگان مسلمـــــــــــان وبسیج ارتشی وهم پلیس وپاسداران بنام حامدم همشهری واهل دیــــــــــار خواهم ازحق حفظ میهن تا ختـــام