عید سعید غدیر بر شیفتگان عدالت مبارک باد

                      سقزنامه   

شهرما شهری است با قدمت و نام             

نام آن سقز بود وَصفَش تمــام

رود آن تاریخی و اندر میــان         

بگذرد از بین شهرما خـرام
کوههایش جاقل وبهنـام وروش  

هم بنفشه، نکروز سبزینه فـام
دشتهای سبز وپررمز خــدا        

جلگه سرشیوِ آن حسنی به کـام
چشمه هایی درمیان شهرمـا       

عاشقان، بردینه و چندی بنـام
چشمه آب حیاتش کَسنـَزان            

معجزی بوده ز لطف حق تمـام
با اثرهای قدیمی مانــده است

تپه زیویه ، کرفتو غار نــام
مسجدی با دو مناره هـم اسم           

حاج صالح هست نام یک حمـام
با زیارتگاه هایی بیشمــار   

نام آنها شهره دراهل کـلام
مرقدشیخ مصطفی وشیخ حســن 
 

پیرمکاییل ،پیرخزایی السـلام
اولیاء حق ببودنداین کبـار   

ملجاء وماوای ذکرخاص وعـام
سلسله اقوامی ازسادات وشیــخ 
       

درمناطق شهره نزدخاص وعام
ازکتاب وحی یک قـرآن پاک 
    

درمولان آباد باشد زنده  نـام

سوق وبازارش به نـام سنتی        

شوق داده شهرمارا بی کــلام
پارکهایی داده زینت شهرمــا            

مولوی وکودک وکوثربنـام
شهردارانی که خدمت کرده انـد         

نوری ومیرممدلی جنت به کـام
شهرمارا رونقی دادنـد تمام            

حق دهد اجری به آنهـا بی کلام
نام شهرما نه آدامس است وقِز(دختر)   

سَکِزاست شهری زسَکاهـا بنام
بیشترازسی قرن تاریخچه اش                

ازولایات قدیمـی والسلام
مردمان شهرما خــوش ذوق ودل        

عابد ومومن به دین حق مدام
شهره درمهمان نوازی این شهر 
  

ازقدیم تاحال باشند خوش مرام

ازبرای حفظ ایران عزیــز      

داده او صدها شهید با مرام
پیشمرگان مسلمـان وبسیج            

ارتشی وهم پلیس وپاسداران بنام

حامدم همشهری واهل دیـار   

خواهم ازحق حفظ میهن تا ختام

                      غدیر عید امامت 

         

نویسم ازغدیرعیدامامت ،خدا برما کند لطف و کرامت      

مبارک باد بر یاران مولی ،ولایت مظهر عدل و رضایت

کربلای جبهه ها یادش به خیر...

خاطرات دوران دفاع مقدس همچنان ادامه دارد ...

/ 13 نظر / 80 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سید

با سلام بنده نیز متقابلا عید ولایت و امامت را حضورتان تبریک عرض می نمایم

لیلا

عید شما هم مبارک باشه چقدر خوب یاد و خاطرات اون دوران رو به بقیه القا می کنین. دوستی های اون دوران و این دوران

دانشجو

عکس - حضور پرشور دانشجويان انقلابي در دانشگاه تهران 17 آذر : http://i.imagehost.org/0763/1_60.jpg http://i.imagehost.org/0627/6454.jpg http://i.imagehost.org/0039/6455.jpg http://i.imagehost.org/0436/6456.jpg http://i.imagehost.org/0340/6457.jpg http://i.imagehost.org/0235/6459.jpg http://i.imagehost.org/0151/6460.jpg http://i.imagehost.org/0544/6461.jpg http://i.imagehost.org/0843/6462.jpg http://i.imagehost.org/0249/6465.jpg http://i.imagehost.org/0656/6466.jpg http://i.imagehost.org/0558/n00081483-r-b-002.jpg http://i.imagehost.org/0948/n00081483-r-b-008.jpg http://i.imagehost.org/0850/n00081483-r-b-010.jpg http://i.imagehost.org/0657/n00081483-r-b-011.jpg

حامداسعدی

ميادين نبرد گام بنهاديم چو شيراندر ميادين نبرد عاشقانه خون بداديم تاكه جانها گشت سرد دشمنان از هرگروهي صدهزاران يك به يك ما همه يكدسته ويكدل شديم پيروز وتك حق بفرموده به قرآن يكنفر مومن سزد بر10 وچندين نفرازدشمنان بي خرد ماببوديم كشوري تازه برستيم از ستم دستمان خالي ببود از جندولشكرزيادوكم حمله چون كرد خصم ظالم درچنين وضعيتي حكم رهبر نورايمان كرد آماده بسي دركمين وقتي شديم آماده از بهردفاع دشمنان مبهوت گشتند زين صلابت در دفاع كفه سنگين دشمن شد سبك در جبهه ها از جهاد وپايمردي شد عدو مقهورما ظالمين عالمي اينگونه ديدند چون همه فكرآتش بس نمودند برملا با همهمه جام زهري مينمودش صلح بامكرعدو ليك والا رهبرماكرد نوش آن در سبو لطف ايزد شد عيان مكرعدوبرباد رفت نوچه خودرا نمودند ذبح وخونش بادرفت زان همه تهديد وتهمت مابرستيم زودزود ليك صياد گشت صيد وسهم او يك آه بود درهمه علم وفنوني پيشرفت كرديم ما هسته اي وعلم نانودرهمه علمي فرا شد عدو خيروترقي بهرما ازلطف حق هجمه ها آرد كه مارا بازدارد ازفلق ليك چونكه حق بخواهدزهردشمن بي اثر ميشود شيرين تر ازهرشهدوشيريني دگر جنگ سختش خوارشد دشمن به جانبازي ما

حامداسعدی

جنگ سختش خوارشد دشمن به جانبازي ما درمصاف جنگ نرم بازم عدوگردد فنا كرد رسوا حق همه جرثوم هاي شرا و درمصاف حق وباطل حق بود منصور او حامدازلطف مدام حق بود شاد وشكور تابه دنيا عمرباشد دشمن ما درقصور

حامداسعدی

دشمنان كوردل چون بوف كور بيمناكنداز ظهور نور وشور گرنه مردان خدا اندر طلب برشهادت درره حق مست خور آنكه رفت كاري حسيني كرده است آنكه مانده همچو زينب پرزشور نهضت ما شمه اي از نور حق دشمنانش مردگاني پا به گور انتخابات دهم چون پتك وسنگ برسردشمن فرود آمد وفور هجمه هايي اوتدارك ديده بود كام مردم تلخ دارد برحضور درسرش خواب وخيالي كرده بود تا براندازد نظام ما زدور حلقه هايي پشت هم انداختش غائله دركشورايران فزود حاليا درخطه كرد امين قصد دارد تاكند گاهي عبور نوچه هايش درپي رعب وترور درهدف دارند كنند اينجامرور ليك بايد او بداند زين سبب كارعمالش نباشد پراثر خوددهد زحمت دراين وادي وليك ملت ما ميشود هشيارتر تابباشد زنده مولاي فتي دشمن از اعمال خود پر درد سر ريزش خون آبياري ميكند باروردارد درخت بي ثمر مانميترسيم شهيد گرديم بس

حامداسعدی

مانميترسيم شهيد گرديم بسي خون ما گركه اثر دارد به بر روسيه گردد عدو زين كارخود هم كه رسوا ميشود آن خيره سر حامدادست دعا براسمان گيرتاحق دشمنت دارد به قعر

حامداسعدی

سلام دوران فتنه جدید آغاز شده ولازم است همه دلسوزان واقعی ومتعهد وپیروان ولایت ودوستداران امام راحل ومقام معظم رهبری هشیارانه درصحنه حاضرباشند تا اینبارنیزتوطئه مزدوران استکباربا ناکامی وشکست همراه گردد انشا الله .مسلما اگرسران فتنه به موقع مجازات میشدند امروز شاهد اسائه ادب نوچه های آنان نبودیم نمیدانم قوه قضائی چکاردارد میکند چرا اینهمه ملاحظه کاری بیمورد بخرج میدهند پس کی جواب خون شهیدان وامام راحل ومنتظران را میدهد؟ تعلل فقط بنفع استکباراست وبس گوش وچشمان عدوکربادوکور#ازحضوررهبری بافرّوشور#ازخداخواهیم دهدعمربقا#رهبروملت که باشنددرحضور

گلدسته

سلام. در آستانه 22 بهمن ماه ترجیح دادم درباره آفات انقلاب بنویسم. اگر نظرتان را بنویسید متشکر می شوم. 22 بهمن خواهیم آمد ان شاءالله